Härkäpapusäilörehun korjuuajankohdan optimointi

RE-maatila |

Saatujen tulosten perusteella oikeaan aikaan korjattuna kaikki kolme lajiketta soveltuvat kokoviljasäilörehun tekoon. Korjuuajankohdan optimoinnissa tulee sulavuuden ja ravintoaineiden lisäksi kiinnittää huomiota kuiva-ainesatoon, joka lisääntyy kasvuston kehittyessä. Härkäpapusäilörehua tehtäessä parasta olisi korjata säilörehu aurinkoisella ja lämpimällä kelillä. Optimaalinen korjuuajankohta onkin monen tekijän kompromissi.

Ojanen, Paula-Marianne: Härkäpapusäilörehun korjuuajankohdan optimointi. Opinnäyetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016.

Tiivistelmä
Valkuaisomavaraisuus Suomessa on alhainen. Täydennysvalkuaisen omavaraisuusaste on vain noin 15 prosenttia. Tämä näkyy kotieläinten, erityisesti yksimahaisten, ruokinnassa, jossa käytetään paljon tuontivalkuaista, pääasiassa soijaa. Valkuaiskasvien viljelyn lisäämiseen tulisi panostaa paljon nykyistä enemmän, jotta tuontivalkuaisen määrää saataisiin laskettua. Härkäpapu on yksi hyvä kotimainen valkuaiskasvi, joka soveltuu hyvin kotieläinten ruokintaan. Härkäpapua voidaan viljellä joko säilörehuksi tai puitavaksi.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen- hanke, jota toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus. Työn tavoitteena oli seurata kolmen eri härkäpapulajikkeen, Honey, Fanfare ja Pyramid, kasvua ja ravintoainepitoisuuksien muutoksia kasvun edetessä. Kokeessa selvitettiin myös härkäpavun sadontuottopotentiaalia ja optimaalista korjuuajankohtaa, kun härkäpapu korjataan säilörehuksi. Seurannat tehtiin kasvukaudella 2015 Mustialassa.

Saatujen tulosten perusteella oikeaan aikaan korjattuna kaikki kolme lajiketta soveltuvat kokoviljasäilörehun tekoon. Korjuuajankohdan optimoinnissa tulee sulavuuden ja ravintoaineiden lisäksi kiinnittää huomiota kuiva-ainesatoon, joka lisääntyy kasvuston kehittyessä. Härkäpapusäilörehua tehtäessä parasta olisi korjata säilörehu aurinkoisella ja lämpimällä kelillä. Optimaalinen korjuuajankohta onkin monen tekijän kompromissi.

 
 
DMS