Tämä kotisivu kokoaa tietoa tuotettua useammassa hankkeessa.

  • Ravinne- ja energiatehokas maatila 1 (2016-2017)
  • Ravinne- ja energiatehokas maatila 2 (2018)
  • Vähähiilinen  maatila (2018)
  • Järki Lannoite hanke
  • Vilkku-hanke (2018-2020)
  • Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla (2018)

REM-julkaisu

Michelson, Annika & Kekkonen, Piia (toim.): Ravinne- ja energiatehokas maatila. Ravinne- ja energiatehokas maatila-hankkeen julkaisu. HAMKin e-julkaisuja 9/2018, Hämeen ammattikorkeakoulu.

REM-hankkeen posterit

Virtuaalinen oppimisympäristö 2018 (pdf)
Energiatehokkuuden mittaaminen (pdf)
Fosforin kierto Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla vuonna 2016 (pdf)
Typen kierto Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla vuonna 2016 (pdf)
Kasvustojen havainnointi tavallisella pienoishelikopterilla (pdf)
Tarvaalan mallikosteikko – Vesiensuojelun ja ravinteiden hallinnan oppimisympäristö (pdf)
Planning a Wetland at Västankvarn Farm (pdf)
Kompostering av halmrik hästgödsel (pdf)
Mätning af energieffektivitet (pdf)

Yleinen juliste: Vähähiilinen, ravinne- ja energiatehokas maatila (pdf)

REM-hankkeen esitykset

Ravinne- ja energiatehokas maatila II-hanke 2017 (ppt)
Vähähiilinen maatila 2018 (ppt)
The Carbon, Nutrient and Energy Efficient Farm (2018) (ppt)