Fosforikierto Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla

RE-maatila |

Susanna Valtonen ja Teemu Rekola, Hämeen ammattikorkeakoulu

Mustialassa vuonna 2016 oli peltoa viljelyksessä 185 hehtaaria. Lypsylehmiä navetassa oli 80 lehmää ja 65 hiehoa sekä vasikkaa. Yhteenvedon viime vuoden kasvitaseista löydät täältä, ja Peltolohkot sivustolta voit tarkastella tarkemmin kasvikohtaisia taseita, sekä toimenpiteitä ja havaintoja lohkoilta. Virtuaalikylästä tarkastella Mustialan uuden navetan tietoja.

Vuosittain Mustialan navettaan ostetaan 1661 fosfori kiloa ruokintaan, 15 kiloa fosforia kuiviketurpeen mukana. Kotoisista rehuista ja kuivikkeesta navettaan tulee 1936 kiloa fosforia. Navetasta maidon mukana poistuu 1273 kiloa arviolta fosforia.  Ternivasikoiden, myytyjen eläimien sekä teuraseläinten mukana poistui 322 kiloa fosforia. Lantalaan navetasta päätyi 2017 kiloa fosforia. Josta varaston kasvua arvioidaan olevan 560 kiloa. Lantalasta myytiin 269 fosforikilon verran lantaa.

Lantalasta pelloille levitettiin 1188 kiloa fosforia. Ostolannoitteita 496 fosforikilon verran. Maaperästä kasvin käyttöön arvioitiin vapautuneen 905 kiloa fosforia.

Sadossa poistui säilörehuna 1576 kiloa fosforia, sekä muuna satona, kuten viljana, 1013 kiloa fosforia. Säilörehusatoa myytiin 266 fosforikilon edestä, muuta satoa myytiin 155 kilon edestä.

Lähteet

Antikainen R. ym. 2005. Stocks and flows of nitrogen and phosphorus in the Finnish food produktion and consumption system
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880904003299

Rajala J. 2005. Luomuviljelyn suunnittelu. Ravinnetaseet. Helsingin Yliopisto.
http://luomu.fi/tietoverkko/wp-content/uploads/sites/5/2014/12/5.3_Ravinnetaseet_190405.pdf

Ympäristöministeriö. 2010. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41550/OH1_2010_Kotielaintalouden_ymparistonsuojeluohje.pdf?sequence=1

 

 
 
DMS