Erkkilän opetusmaatilan energiasuunnitelma

RE-maatila |

Juha Keski-Rauska, Haapajärven ammattiopisto

Erkkilän opetusmaatilan energiasuunnitelmaa aloitettiin työstämään kesällä 2017. Ensimmäisenä toimenpiteenä suunnitelman laatimisessa oli nykyisen energiankäytön kartoitus. Tarkempaa tietoa saatiin kesäkuusta 2017 lähtien navetan energiankulutuksesta. Tällöin asennettiin energiankulutusta seuraamaan eGauge-mittari. Energian kulutusta voi seurata osoitteesta http://egauge31547.egaug.es/57A4C/ Tällä hetkellä mittarissa on kiinni 7 anturia: valaistus, rehusiilo, lannanpoisto, lypsyrobotti, ilmastointi, ruokinta sekä konevarasto/ biokaasureaktori.

Kuva 1. Sähkönkulutuksen seuranta vuosina 2016 ja 2017. (Haapajärven ammattiopisto 2017)

Taulukko 1. Energiankulutusvertailu 20162017.

Kuva 2. Energiankulutuksen jakautuminen 2016 ja 2017 (kWh / kuukausi).

Vuonna 2016 sähkön kokonaiskulutus oli 520161 kWh. Alustavien sähkön säästötoimenpiteiden ansiosta vuonna 2017 sähkön kulutus oli 481137 kWh, eli 7,5% pienempi. Tämä siitäkin huolimatta, että verkkoon on kytketty uusia laitteita, kuten syötteiden käsittelylaite. Suurimmat säästöt ovat tavoitettavissa, kun eGauge-mittarilla saatu tieto analysoidaan ja sen perusteella suunnitellaan tulevat toimenpiteet. Tässä vaiheessa dataa ei vielä ole koko vuodelta, joten analyysi ei ole täydellinen.

Polttoaineen kulutuksen seuraaminen on ollut hankalaa. Vuonna 2016 metsäopetuksen koneet tankattiin samasta säiliöstä kuin maatilan koneet. Lisäksi viljankuivuri ottaa polttoaineensa samasta öljysäiliöstä. Maatilan koneiden polttoaineen kulutuksen seuraamista hankaloittaa lisäksi se, että tankkausvihkojen käyttö on ollut joissakin tapauksissa vajavaista. Tankkausten seurantaan tulisikin olla helpompi tapa. Samoin kuivurin öljynpolttimen käyttämän polttoaineen määrää pitäisi pystyä seuraamaan. Polttoaineen kulutus vuonna 2016 oli 19252 litraa, kun taasen vuonna 2017 polttoaineen kulutus oli 17801 litraa. Erotusta on -1451 litraa. Suurin osa polttoaineen kulutuksen vähenemisestä voidaan katsoa johtuvan siitä, että metsäopetus on käyttänyt alkuvuodesta 2017 lähtien omia tankkauspisteitään. Kehittämistoimenpiteet ovatkin seurannan parantamista, jotta voitaisiin saada tarkka kuva siitä mihin polttoaine lopulta kuluu.

Datanomiopiskelijat ovat aloittaneet tankkauspäiväkirja-applikaation tekemisen. Kyseisellä applikaatiolla on helppo kirjata eri traktoreiden ja muiden työkoneiden polttoaineen tankkaukset sekä tehdyt työt tietokantaan, josta tiedot on helppo saada analysoitavaksi.

Lähde

Haapajärven ammattiopisto (2017). Erkkilän opetusmaatilan eGauge. Haettu 16.1.2018 osoitteesta http://egauge31547.egaug.es/57A4C/

 
 
DMS