Erkkilän opetusmaatilan energiasuunnitelma

RE-maatila |

Juha Keski-Rauska, Haapajärven ammattiopisto

Sähkönkulutus

Erkkilän opetusmaatilan energia suunnitelmaa aloitettiin suunnittelemaan kesällä 2017.  Ensimmäisenä toimenpiteenä suunnitelman laatimisessa oli nykyisen energiankäytön kartoitus. Tarkempaa tietoa saatiin kesäkuusta 2017 lähtien navetan energiankulutuksesta. Tällöin asennettiin energiankulutusta seuraamaan eGauge mittari. Energian kulutusta voi seurata osoitteesta http://egauge31547.egaug.es/57A4C/ . Tällä hetkellä mittarissa on kiinni 7 anturia: valaistus, rehusiilo, lannanpoisto, lypsyrobotti, ilmastointi, ruokinta sekä konevarasto/ biokaasureaktori.

Sähkönkulutuksen seuranta vuosina 2016 ja 2017.

 

Sähkönkulutus kuukausittain 2016 ja 2017

Vuonna 2016 sähkön kokonaiskulutus oli 520161 kW alustavien sähkönsäästötoimenpiteiden ansiosta vuonna 2017 sähkön kulutus oli 481137 kW, eli 7,5% pienempi. Tämä siitäkin huolimatta, että verkkoon on kytketty uusia laitteita, kuten syötteiden käsittelylaite.

Suurimmat säästöt ovat tavoitettavissa, kun eGauge mittarilla saatu tieto analysoidaan ja sen perusteella suunnitellaan tulevat toimenpiteet. Tässä vaiheessa dataa ei vielä ole koko vuodelta, joten analyysin ei ole täydellinen.

Polttoaineenkulutus

Polttoaineen kulutuksen seuraaminen on ollut hankalaa. Vuonna 2016 metsäpuolen koneet käyttivät samaa tankkia tankkaukseen, kuin maatilan koneet. Lisäksi viljankuivuri ottaa polttoaineensa samasta tankista.  Maatilan koneiden polttoaineen kulutuksen seuraamista hankaloittaa lisäksi se, että tankkausvihkojen käyttö on ollut joissakin tapauksissa vajavaista.  Tankkausten seurantaan tulisikin olla helpompi tapa. samoin kuivaajan käyttämän polttoaineen määrää pitäisi pystyä seuraamaan.

Polttoaineen kulutus vuonna 2016 oli 19252 litraa, kun taasen vuonna 2017 polttoaineen kulutus oli 17801 litraa. Erotusta on -1451 litraa.  Suurin osa polttoaineen kulutuksen vähenemisestä voidaan katsoa johtuvan siitä, että metsäpuoli on käyttänyt alkuvuodesta 2017 lähtien omia tankkauspisteitään.  

Kehittämistoimenpiteet ovatkin seurannan parantamista, jotta voitaisiin saada tarkka kuva siitä mihin polttoaine lopulta kuluu.

 
 
DMS