Maaseutuyritykset tarvitsevat paljon energiaa. Peltojen muokkaukseen käytetään fossiilisia polttoaineita. Maaseutuyrityksissä käytetään runsaasti tekniikkaa. Energiankulutus riippuu koneiden iästä ja siitä miten hyvin niitä on huollettu. Koneiden käyttölogistiikka on oleellinen asia kun puhutaan energiatehokkuudesta. Navetoilla on ruokintarobotteja, lannanpoistojärjestelmiä, lypysyasemia ja maidon jäädytysjärjestelmiä. Kotieläinrakennusten valaistus on iso kustannuskohde. Tämän lisäksi käytetään myös paljon pienkoneita, jotka tarvitsevat energiaa.

Erkkilän, Koivikon, Korven (Ilmajoen), Peltosalmen ja Tarvaalan opetusmaatilat sekä Väsankvarn gård ovat ottaneet käyttöön eGauge-mittarin. eGauge-energiamittarilla voidaan mitata esimerkiksi kotieläinrakenuksem kokonaisenergiakulutus ja yksittäisten laitteiden tai valaistuksen energiankulutus. Opetusmaatiloille on myös tehty energiasuunnitelmia. Energiasuunnitelmassa esitetään tiivistetyssä muodossa tilan energian käytön nykytila ja yhteisesti sovitut jatkotoimet energian hallinnan ja energiatehokkuuden sekä uusiutuvien energioiden käytön kehittämiseksi. Tila sitoutuu esitettyihin jatkotoimenpiteisiin ja toteuttaa ehdotettuja toimia resurssiensa mukaan. Tavoiteena on käynnistää maatilalla energiatehokkuuden jatkuva parantaminen. Energiasuunnitelmatyö on rahoitettu maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Kenttätyön toteutti Mavin Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän hyväksymä energianeuvoja. Eri koulutilojen tiedot eivät ole olosuhteiden ja erilaisten mittaus- ja kirjaustapojen takia vertailukelpoisia.

Top-Down-analyysissä selvitetään tuotantoon käytetyt energiamäärät ja tilan tuotantomäärät. Tarkastellaan pelkästään maatilalle ostettua energiaa ja sieltä myytyjä tuotteita. Kun verrataan tuotteesta saatua energiaa tuotantoon käytettyyn energiaan, saadaan tuotannon energiasuhde. Bottom-Up-analyysissä lähdetään selvittämään kunkin toiminnon tai työvaiheen kulutuksia. Selvittämällä eniten energiaa kuluttavat kohteet säästötoimet voidaan kohdistaa niihin asioihin, mistä saadaan eniten hyötyä.  Sähkön kulutusta voit seurata tästä opetusmaatilasta.

Energiatuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla eTU

Energiatehokkaasti.fi: Ajankohtaista tietoa ja julkaisuja
Energiatehokkaasti.fi: Arki ja asuminen
Energiatehokkaasti.fi: Aurinkoenergia
Energiatehokkaasti.fi: Energia ja ympäristö
Energiatehokkaasti.fi: Laskurit
Energiatehokkaasti.fi: Maatilan energiaratkaisut
Energiatehokkaasti.fi: Materiaalit
Energiatehokkaasti.fi: Tilastoja
Energiatehokkaasti.fi: Tuulienergia
Energiatehokkaasti.fi: Uutisia energiasta
Energiatehokkaasti.fi: Videoita energiasta ja energiatehokkuudesta

Kataja, Jyrki: Energiatehokkuuden mittaaminen – käytännön työkaluja energiantuotannon ja -käytön arviointiin tilatasolla (pdf), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, luento 22.11.2018. Nauhoitus (20 min)
Kataja, Jyrki:  Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla (pdf), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, luento 29.11.2018. Nauhoitus (28 min)

Kokemukset ja haasteet energiatehokkuuden mittaamisessa

Jyrki Kataja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ravinne- ja energiatehokas maatila -hankkeessa on ...
Lue Lisää

Energiatehokkuuden mittaaminen

Maataloustieteenpäivillä tammikuussa 2018 esitettiin opetusmaatilojen ja koulukeskusten tietoaineistoa kosken energiankulutusta. Lue ...
Lue Lisää

Pohdintoja energiasuunnitelmista ja energiatehokkuuden mittaamisesta.

Jyrki Kataja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Energiatehokkaasti.fi: Maatilan energiaratkaisut Energiatehokkaasti.fi: Energiatehokkuus maatilalla ...
Lue Lisää

Liikennepolttoaineiden käytön jakautuminen Tarvaalan koulutilalla

Jyrki Kataja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Energiatehokkuun mittaamisen ensimmäiseksi kohteeksi Biotalouskampuksella valittiin ...
Lue Lisää

Energiasuunnitelmat

Erkkilän opetusmaatilan energiasuunnitelma

Juha Keski-Rauska, Haapajärven ammattiopisto Erkkilän opetusmaatilan energiasuunnitelmaa aloitettiin työstämään kesällä ...
Lue Lisää

Livian opetusmaatilan energiasuunnitelma

Timo Teinilä, Livia Livian maaseutuopisto käsittää Tuorlan ja Paimion toimipisteet ...
Lue Lisää

Tarvaalan energiasuunnitelma

Jyrki Kataja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tarvaalan energiasuunnitelman ensimmäinen vaihe, jossa muodostetaan ...
Lue Lisää

Opetusmaatila Koivikon energiasuunnitelma

Ronja Kuorikoski ja Elsi Pellikainen, OSAO Oppisopimusyksikkö Tilan energiasuunnitelma on valmistunut syksyllä ...
Lue Lisää

Peltosalmen koulutilan energiasuunnitelma

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Peltosalmen opetusmaatila Iisalmessa on YSAO:n koulutila. Tilan ...
Lue Lisää

Mustialan opetusmaatilan energiasuunnitelma

Annika Michelson, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila Tammelan ...
Lue Lisää

Korven opetusmaatilan energiankäyttö

Juha Tiainen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Energian kokonaiskulutus on 1070 MWh (2015–2016) ...
Lue Lisää