Energiatehokkuuden mittaaminen

Top-Down-analyysissä selvitetään tuotantoon käytetyt energiamäärät ja tilan tuotantomäärät. Tarkastellaan pelkästään maatilalle ostettua energiaa ja sieltä myytyjä tuotteita. Kun verrataan tuotteesta saatua energiaa tuotantoon käytettyyn energiaan, saadaan tuotannon energiasuhde.

Bottom-Up-analyysissä lähdetään selvittämään kunkin toiminnon tai työvaiheen kulutuksia. Selvittämällä eniten energiaa kuluttavat kohteet säästötoimet voidaan kohdistaa niihin asioihin, mistä saadaan eniten hyötyä.

Sähkön kulutusta koulutiloilla voit seurata hankkeen aikana seuraavista linkeistä.
Koulutila 1
Koulutila 2
Koulutila 3

Liikennepolttoaineiden käytön jakautuminen Tarvaalan koulutilalla

Energiatehokkuun mittaamisen ensimmäiseksi kohteeksi Biotalouskampuksella valittiin Tarvaalan koulutilan liikennepolttoaineiden käyttö, ...
Lue Lisää

Energiasuunnitelmat

Livian maaseutuopiston energiasuunnitelma

Livian maaseutuopisto käsittää Tuorlan ja Paimion toimipisteet. Tuorlassa sijaitseen maatalous- ...
Lue Lisää

Tarvaalan energiasuunnitelma

Tarvaalan energiasuunnitelman ensimmäinen vaihe, jossa muodostetaan käsitys koko Biotalouskampuksen energiakulutuksesta ...
Lue Lisää

OSAO /Opetusmaatila Koivikko Energiasuunnitelma

Tilan energiasuunnitelma on valmistunut syksyllä 2016. Suunnitelmassa on tiivistetty Koivikon ...
Lue Lisää

Peltosalmen koulutilan energiasuunnitelma

Peltosalmen koulutila Iisalmessa on YSAO:n koulutila. Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto ...
Lue Lisää

HAMK Mustialan energiasuunnitelma

Energiasuunnitelma on työn alla ja ensimmäinen versio valmistuu heinäkuun 2017 ...
Lue Lisää