Livian maaseutuopiston energiasuunnitelma

RE-maatila |

Livian maaseutuopisto käsittää Tuorlan ja Paimion toimipisteet. Tuorlassa sijaitseen maatalous- puutarha- ja luontotiimien opetusta, kun Paimiossa annetaan opetusta metsä- ja eläintiimeissä (pl. tuotantoeläimet).
Tuorlassa omaenergiaa tuotetaan biokaasulaitoksessa ja biodieselin valmistuksella ja Paimion toimipisteen lämmitys tapahtuu metsäopetuksen toimesta. Yhteensä koko Liviassa itsetuotetun energianmäärä (lämpö ja sähkö) oli vuonna 2016 24 %.


Livian energian käyttö toimipisteittäin


Livian energian käyttömuodot toimipisteittäin

 
 

 
DMS