Livian opetusmaatilan energiasuunnitelma

RE-maatila |

Timo Teinilä, Livia

Livian maaseutuopisto käsittää Tuorlan ja Paimion toimipisteet. Tuorlassa sijaitsee maatalous- puutarha- ja luontotiimien opetusta ja Paimiossa annetaan opetusta metsä- ja eläintiimeissä (pl. tuotantoeläimet). Tuorlassa omaenergiaa tuotetaan biokaasulaitoksessa ja biodieselin valmistuksella ja Paimion toimipisteen lämmityksen hoitaa metsäopetus. Yhteensä koko Liviassa itsetuotetun energian määrä (lämpö ja sähkö) oli vuonna 2016 24 %.

Ammattiopisto Livian opetusmaatila sijaitsee Tuorlan toimipisteessä. Polttoaineita on vuonna 2017 kulutettu traktoreissa yhteensä 21 943 l ja biodieseliä 1420 l. Koko tilalla on polttoainetta kulutettu yhteensä 4,8 l/h kaikissa dieselkäyttöisissä työkoneissa. Määrä on varsin pieni, mikä johtuu ajoharjoittelun suuresta määrästä. Jos käytettyä polttoainetta verrataan peltoalaan, saadaan 152 l/ha. Tämä sisältää ajoharjoittelun, minkä vuoksi se on noin kolminkertainen verrattuna keskimääräiseen hehtaarikohtaiseen kulutukseen.

Taulukko 1. Livian energian käyttö toimipisteittäin vuonna 2016 (kWh). Maaseutuopisto koostuu Paimion ja Tuorlan toimipisteiden sekä kuivurin luvuista. Ajoneuvo-kohdassa on myös opettajien työssäoppimispaikkoihin tehtyjen matkojen keskimääräiset polttoainemäärät.

Taulukko 2. Livian energian käyttömuodot toimipisteittäin (kWh). Laite-energiassa on laskettu tuotantolaitosten (esim. sikala, kasvihuone, kalanviljelylaitos ja konehallit) energiamäärät.

Energiasuunnitelman pohjalta Ammattiopisto Livian Tuorlan toimipisteeseen tullaan tekemään kevään 2018 aikana noin 70 kW:n aurinkovoimala. Kilpailutus hankkeesta toteutetaan helmi-maaliskuussa. Voimala on mitoitettu kesän ajan maksimaalisen kulutuksen mukaan. Energiaa ei tulla myymään, vaan kaikki kuluu opiston omaan käyttöön.

Lähde

Kontulainen, J. (2017). Maatilan energiasuunnitelma, Peimarin koulutuskuntayhtymä. ProAgria Länsi-Suomi.

Lisätietoa: Energiatehokkaasti.fi: Konetyö ja energia

 
 
DMS