Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla eTU

Niin sähkön kuin liikennepolttoaineiden merkitys tuotantoaan kehittävillä maatiloilla tulee korostumaan tulevaisuudessa. Maa- ja metsätalousministeriön MAKERA-ohjelmassa toteutettavan eTU-tutkimushankkeen ydinajatuksena on tuottaa tietoa uusiutuvan energiantuotantoa ja -käyttöä ohjaavien järjestelmien kehittämiseen maatiloilla ja puutarhoilla.

Tavoitteena on uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiaomavaraisuuden asteittainen edistyminen maaseutualueilla. Sähkön- ja lämmöntuotannon ja käytön ohella tarkastelussa on mukana myös liikennepolttoaineiden alueellinen tuotanto ja käyttö.

Tavoitteeseen pyritään:

  1. Tutkimalla miten eri sähkön- ja lämmöntuotannon järjestelmien yhdistäminen samaan kohteeseen voisi luoda mahdollisuuden taloudellisesti järkevälle tavalle tuottaa energiaa maaseutualueilla / maatiloilla.
  2. Tutkimalla miten voidaan ohjata sähkö- ja lämpökuormaa sekä maatiloilla että puutarhoilla sellaisilla alueilla, joissa yhdyskuntarakenne ja elinkeinotoiminnan määrä sen mahdollistavat jakeluverkkoja hyödyntäen
  3. Luomalla kilpailuetua sekä kehittyville maatiloille että sähkön-, lämmön- ja polttoainetuotantojärjestelmien kehittäjille kokoamalla esimerkkiratkaisumalleja.
  4. Tutkimalla uusia mahdollisia ratkaisuja, joilla kokonaisenergiankäyttöä maaseudulla / maatiloilla voidaan alentaa.

Parasta energiankäyttöä on olla käyttämättä sitä turhaan.

Tutkimushankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 31.12.2020.

Yhteyshenkilöt:

Jyrki Kataja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Petri Kapuinen, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi

Janne Keränen, VTT, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Kari Ennola, Ammattiopisto Livia, etunimi.sukunimi@livia.fi

 

eTU Webinaarit

Sähkönkäytön tarkennuttu mittaus maatiloilla 1

LEDit ja kasvihuoneiden valaistuksen energiankulutus

Aurinkosähköä maatiloille

 

Seminaariesitykset

Energiaomavarinen maatila / KoneAgria 2018
Lähienergialla omavaraisuuteen – Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla

eTU_Omavarainen_Maatila_ Energia_12102018

 

Viimeisimmät artikkelit

Seminaariesitykset

Energiaomavarinen maatila / KoneAgria 2018 Lähienergialla omavaraisuuteen – Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla eTU_Omavarainen_Maatila_ Energia_12102018 ...
Lue Lisää

eTU Webinaarit

Sähkönkäytön tarkennuttu mittaus maatiloilla 1 LEDit ja kasvihuoneiden valaistuksen energiankulutues eTU_MATO_puutarha_LED_2018 29102018 www Aurinkosähköä maatiloille 20.12.2018 ...
Lue Lisää