Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla eTU

Niin sähkön kuin liikennepolttoaineiden merkitys tuotantoaan kehittävillä maatiloilla tulee korostumaan tulevaisuudessa. Maa- ja metsätalousministeriön MAKERA-ohjelmassa toteutettavan eTU-tutkimushankkeen ydinajatuksena on tuottaa tietoa uusiutuvan energiantuotantoa ja -käyttöä ohjaavien järjestelmien kehittämiseen maatiloilla ja puutarhoilla.

 

Tavoitteena on uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiaomavaraisuuden asteittainen edistyminen maaseutualueilla. Sähkön- ja lämmöntuotannon ja käytön ohella tarkastelussa on mukana myös liikennepolttoaineiden alueellinen tuotanto ja käyttö.

Tavoitteeseen pyritään:

  1. Tutkimalla miten eri sähkön- ja lämmöntuotannon järjestelmien yhdistäminen samaan kohteeseen voisi luoda mahdollisuuden taloudellisesti järkevälle tavalle tuottaa energiaa maaseutualueilla / maatiloilla.
  2. Tutkimalla miten voidaan ohjata sähkö- ja lämpökuormaa sekä maatiloilla että puutarhoilla sellaisilla alueilla, joissa yhdyskuntarakenne ja elinkeinotoiminnan määrä sen mahdollistavat jakeluverkkoja hyödyntäen
  3. Luomalla kilpailuetua sekä kehittyville maatiloille että sähkön-, lämmön- ja polttoainetuotantojärjestelmien kehittäjille kokoamalla esimerkkiratkaisumalleja.
  4. Tutkimalla uusia mahdollisia ratkaisuja, joilla kokonaisenergiankäyttöä maaseudulla / maatiloilla voidaan alentaa.

Parasta energiankäyttöä on olla käyttämättä sitä turhaan.

Tutkimushankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 31.12.2021.

Yhteyshenkilöt:

Jyrki Kataja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Petri Kapuinen, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi

Janne Keränen, VTT, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Ville Korpelainen, Ammattiopisto Livia, etunimi.sukunimi@livia.fi

 

 

MAATALOUSTIETEEN PÄIVÄT 2022 / Maatalouden energiamurros 15.6.2022 

Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla (eTU)-hankkeen tuloksita pidetty alustus teemalla

Energianhallintajärjestelmien mahdollisuudet tulevaisuuden älymaatilan näkökulmasta

 

 

eTU Webinaarit

Julkaisemme hankkeen etenemisen tahdissa tutkimus- ja kehittämistyömme tuloksia itsenäisinä webinaareina  sekä erilaisissa tilaisuuksissa esitettyinä verkkojulkaisuina. Hankkeen tulokset kootaan erillisiin teemakohtaisiin tulosraportteihin syksyn 2020 aikana.

 

eTU-webinaarit muodostavat oman erillisen julkaisukanavansa, jonka toimituskuntana toimii hankeen ohjausryhmä; Veli-Pekka Reskola  MMM, Juha Mantila  Huoltovarmuuskeskus, Anssi Kainulainen  MTK, Jari Valkola, maitotilayrittäjä, Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto, Jyrki Jalkanen, Kauppapuutarhaliitto ja Lauri Länkelin  Forus Oy.

 

Sähkönkäytön tarkennuttu mittaus maatiloilla 1

LEDit ja kasvihuoneiden valaistuksen energiankulutus

 

Energian suhteen omavarainen maatila ja sähkönjakelun keskeytykset

Maatilan nykyinen kokonaisenergian kulutus ja pyrkimys omavaraisuuteen

 

Esimerkki maatilojen energiatehokkuuden kehittämisestä ja energian käytön optimoinnista

 

Poimintoja energiankulutuksen suhteista ja vaihteluista tilatason näkökulmasta.

 

Energiansäästömahdollisuudet valaistuksessa

 

 

Aurinkosähkö maatiloille

 

 

Hakkeen kuivaus aurinkolämmön avulla

 

 

Aurinkosähköpaneelien sähköntuotantoa Tarvaalassa;

webinaari 4/2019 aukeaa tästä linkistä – vuoden 2019 tilastoja

 

 

eTU_WebinaarikalvotVTT_aurinkosahko_08052020

 

Aurinkosähköjärjestelmän hankinta maatiloilla.

Tutkija Kirsikka Kiviranta VTT

 

 

Suurpainenatriumvalaisinten kanssa käytettävien heijastimien likaantumisen vaikutus valon määrään.

Erikoistutkija Titta Kotilainen LUKE

Seminaariesitykset

Energiaomavarinen maatila / KoneAgria 2018
Lähienergialla omavaraisuuteen – Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla

eTU_Omavarainen_Maatila_ Energia_12102018

 

Viimeisimmät artikkelit

Seminaariesitykset

Energiaomavarinen maatila / KoneAgria 2018 Lähienergialla omavaraisuuteen – Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla eTU_Omavarainen_Maatila_ Energia_12102018 ...
Lue Lisää

eTU Webinaarit

Sähkönkäytön tarkennuttu mittaus maatiloilla 1 LEDit ja kasvihuoneiden valaistuksen energiankulutues eTU_MATO_puutarha_LED_2018 29102018 www Aurinkosähköä maatiloille 20.12.2018 ...
Lue Lisää