Energiaa biokaasusta

RE-maatila |

Timo Seppälä, Haapajärven ammattiopisto

Biokaasun tuotantoa voidaan parantaa käyttämällä erilaisia lisäsyötteitä perussyötteen, kuten lietelannan lisäksi. Lisäsyötteillä voidaan saada huomattavia kaasuntuoton lisäyksiä.

Kaasuntuotto eri syötteillä

Lietelanta                      20 m3 /m3

Säilörehupaali              100 m3/m3

Rypsiöljy                        900m3/m3

Energiaa biokaasusta

  • Yhdestä kuutiosta lietelantaa saadaan 20 m3  biokaasua   eli energiana 128 kWh, vastaten 12,8 l polttoöljyä
  • Yhdestä säilörehupaalista saadaan biokaasua 100 m3, energiana 640 kWh, vastaten 64l polttoöljyä.
  • 1000 litrasta käytettyä rypsiöljyä saadaan biokaasua 900 m3, energiana 5760 kWh vastaten 576 l polttoöljyä.
  • Yhdellä säilörehupaalilla ajaa autolla yli 940 km, jos auto kuluttaa 5 kg/100 km.

 

 
 
DMS