Biotalouskampuksen mallikosteikko

RE-maatila |

Tarja Stenman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

pohjkosteikko

Biotalouskampuksen mallikosteikko sijaitsee Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston mailla Saarijärvellä. Kosteikko koostuu kahdesta erillisestä kosteikosta, joista eteläisen kosteikon valuma-alue on 139 ha ja kosteikon pinta-ala on 1,4 ha. Pohjoinen kosteikko (kuvassa) on 1,34 ha ja sen valuma-alue on 29 ha.

Eteläisen kosteikon valuma-alueesta on peltoa 20 %. Kosteikon toimintaa seurattiin vuosina 2013–2014 automaattisen vedenlaadun mittauksen avulla. Tulosten mukaan kosteikko pidätti kiintoainetta 28 % vuonna 2013 ja 69 % vuonna 2014. Fosforin poistumat kosteikolla olivat 10 % (2013) ja 55 % (2014). Typen poistuma kosteikolla oli negatiivinen vuonna 2013 ja 29 % vuonna 2014. Seurannan tulokset on julkaistu Vesitalous-lehdessä 4/2015.

Vuonna 2016 seurataan vesinäytteiden avulla pohjoisen kosteikon toimintaa, jonka valuma-alueesta on peltoa peräti 48 %. Kosteikolla mitataan myös jatkuvatoimisesti leväpitoisuutta toukokuusta elokuuhun saakka kestävällä tutkimusjaksolla.

Biotalouskampuksen kosteikon suunnittelusta ja toteutuksesta on julkaistu valokuvaraportti: Mallikosteikko: Tarvaalan mallikosteikon suunnittelu ja toteutus (Samuli Lahtela) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-266-0

Kosteikosta on tehty myös video: Maatalouden vesiensuojelua Saarijärven reitillä – Poken mallikosteikko 

 
 
DMS