Biokaasurejektin lannoituskoe 2018

RE-maatila |

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti

Haapajärven koulutilalla tehtiin biokaasurejekti lannoituskoe ohralla kesällä 2018. Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin kanssa lannoituskokeen rehuohralla (Brage). Koelohkona 1,31 ha Kankaan pihapelto.


Kuva 1. Lohkon viljavuus

Koeruutujen lannoitukset:

  • Lietelanta 30 tn/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha
  • Rejekti 30 tn/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha
  • Väkilannoite (Suomen salpietari) 180 kg/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha
  • 0-ruutu jätetään lannoittamatta.

lisäksi

  • Lietelanta 30tn/ha + 180 kg Suomen salpietari = 100 kg N/ha
  • Rejekti 30 tn/ha + 180 kg Suomen salpietari = 100 kg N/ha
  • Väkilannoite Suomen salpietari 360 kg/ha = 100 kg N/ha

Lietelanta ja rejekti levitettiin hajalevityksenä ja mullattiin 31.5.2018. Koeruutujen (leveys 6 m) kylvöt tehtiin 1.6.2018. Siemenmäärä Brage ohralle oli 210 kg/ha. Koelohkokin kärsi kevään kuivuudesta, onneksi 7.6. saatiin 10 mm sadetta.


Kuva 2. Vasemmalta väkilanta, liete, 0-ruutu, rejekti ruudut, kylvöpäivä 1.6.2018


Kuva 3. Ohra kärsi kuivuudesta, kesäkuussa 2018

 


Kuva 4.  Ja heinäkuussa kuva 25.7.2018

Kuva 5. Koeruutujen puinti tehtiin 21.8.2018 LUKE Ruukin kalustolla

Lietelanta ja rejektilohkot olivat parhaita. Todennäköisesti lannasta tullut kosteus auttoi alkuvaiheen orastumisessa ja esti haihtumista. Väkilannoiteruudut osuivat lohkon kuivimpaan kohtaan. Hehtaarisadot jäivät koeruuduilla heikoiksi.


Kasvusto ruiskutettiin Tooler 50 g + kiinnite 26.6.2018. Kuivuudesta huolimatta ohra kärsi rengaslaikusta.

 
 
DMS