Kuiva kesä 2018 Tarvaalan kosteikolla

RE-maatila |

Tarja Stenman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Automaattiset vedenlaadun ja määrän mittaukset käynnistyivät Tarvaalan kosteikolla 18.4., jolloin sekä kosteikon ylä- ja alapuolelle asennettiin optiset s::cann UV-VIS spektrometrianturit, jotka mittaavat vedestä sameutta, nitraattityppeä sekä liukoista orgaanista hiiltä. Virtaamaa mitataan jatkuvatoimisesti paineanturin sekä 90 asteen kulmassa olevan mittapadon avulla. Mittausanturit sijaitsevat mittakaivoissa, jotka mahdollistavat ympärivuotiset mittaukset ilman jäätymistä. Helteinen kesä […]

Tarvaalan opetusmaatilan ravinnetaseista

RE-maatila |

Iikka Minkkinen, POKE     Tarvaalan opetusmaatila tukee Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) sekä samalla biotalouskampuksella toimivan Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) biotalousinstituutin perusopetusta ja hanketoimintaa. Maatilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Sen lisäksi tilalla harjoitetaan lammastaloutta ja monipuolista seura- ja lemmikkieläintoimintaa. Tilan peltopinta-ala on 102,55 ha ja lisäksi kosteikot 3,94 ha. Pellot jakaantuvat 24 peruslohkoon ja v. 2016 edelleen […]

JAMK-POKE: Vedenlaadun mittaukset käynnistyivät kosteikolla

RE-maatila |

Kuvateksti: Samuli Lahtela asensi mittausaseman kosteikolle.   Jatkuvatoiminen vedenlaadun mittaus käynnistyi talvitauon jälkeen Tarvaalassa huhtikuun alussa. Mittausaseman avulla seurataan Biotalouskampuksen mallikosteikolle tulevaa vedenlaatua. Kosteikon pinta-ala on 1,34 ha ja noin puolet sen valuma-alueesta on peltoa. Asema mittaa vedestä tunnin välein sameutta, liukoista orgaanista hiiltä sekä nitraattityppeä. JAMK on toteuttanut automaattista vedenlaadun seurantaa erilaisilla valuma-alueilla jo […]

RE-Maatila -hanketta esiteltiin Säätytalolla

RE-maatila |

Maa- ja metsätalousministeriön järjestämä Biotalousseminaari keräsi suuren osallistujajoukon Säätytalolle Kalevalan päivän kunniaksi. Seminaarissa käytiin mielenkiintoinen paneelikeskustelu biotaloudesta ja sen edistämiskeinoista. Päivän aikana esiteltiin MMM:n rahoittamia biotaloushankkeita, jossa myös RE-Maatila oli mukana. Kuva: Tarja Stenman Jyväskylän ammattikorkeakoulusta esitteli RE-Maatila -hanketta Biotalousseminaarissa. (Kuva: Anniina Rintala, MMM)

RE-Maatila esillä Naantalissa

RE-maatila |

RE-Maatila -hanke oli esillä Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivillä Naantalissa 17.-18.1. Hanketta esiteltiin Ratkaisujen torilla, jossa keskustelu kävi vilkkaana. Lue lisää http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/naantalissa-esilla-lahes-neljakymmenta-hanketta  

FRESHABIT ohjausryhmä tutustui mallikosteikkoon

RE-maatila |

Tarja Stenman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Valtakunnallisen FRESHABIT-hankkeen Keski-Suomen alueen ohjausryhmä sekä hankkeen core-tiimin edustaja Seppo Hellsten Oulun SYKEstä tutustuivat Biotalouskampuksen malikosteikkoon. Ohjausryhmä kokousti aamupäivän JAMKin Biotalousinstituutissa aiheenaan kosteikot, joista esityksiä pitivät tutkija Ilona Helle Jyväskylän yliopistolta, Lasse Varis Vapo Clean Waters Oy:stä, Pirita Soini Suomen metsäkeskuksesta ja Tarja Stenman JAMKista. JAMK on mukana FRESHABIT-hankkeessa, joka on […]

Biotalouskampuksen mallikosteikko

RE-maatila |

Tarja Stenman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Biotalouskampuksen mallikosteikko sijaitsee Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston mailla Saarijärvellä. Kosteikko koostuu kahdesta erillisestä kosteikosta, joista eteläisen kosteikon valuma-alue on 139 ha ja kosteikon pinta-ala on 1,4 ha. Pohjoinen kosteikko (kuvassa) on 1,34 ha ja sen valuma-alue on 29 ha. Eteläisen kosteikon valuma-alueesta on peltoa 20 %. Kosteikon toimintaa seurattiin vuosina 2013–2014 automaattisen vedenlaadun mittauksen […]

Tukea kosteikon perustamiseen

RE-maatila |

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Kosteikot pidättävät pelloilta valuvia ravinteita ja kiintoainesta sekä lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Kosteikon perustamiseen voi hakea ei-tuotannollisten investointien korvausta ELY-keskuksesta viimeistään 15.6.2016. Hakijana voi olla aktiiviviljelijä, rekisteröity yhdistys tai vesioikeudellinen yhteisö. Korvausta voidaan myöntää enintään 11 669 €/ha. Jos kohde on kooltaan 0,3–0,5 ha, korvaus on enintään 3 225 €/kohde. Sopiva kosteikon paikka on luontainen […]

 
 
DMS