Vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteet Valkeisenjärvellä 2017

RE-maatila |

Ari Poutiainen ja Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Vesistöjen kunnostustoimenpiteet ja hoito tarkoittavat toimenpiteitä, joilla parannetaan veden laatua, vähennetään umpeenkasvusta aiheutuneita ongelmia tai nostetaan veden pintaa. Kunnostetun järven tilaa yleensä joudutaan ylläpitämään hoitotoimenpiteillä. Kunnostustoimenpiteet vesistöillä tulee miettiä järvikohtaisesti, sillä turhat ja väärät kunnostustoimenpiteet voivat jopa heikentää järven tilaa. Kasvillisuuden liika poisto voi lisätä leväkukintoja, voi altistaa rantaa […]

Peltosalmen koetila 2017: Karjanlannan levitysajankohdan vaikutus ohralla

RE-maatila |

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Peltosalmen tilalla viljeltiin suojaviljana monitahoista Kaarle ohraa sekä nurmen siementä. Havaintolohko on yhteinen Hankkijalle ja Savonia-ammattikorkeakoulun Lantalogistiikka-hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on selvittää karjanlannan levitysajankohdan vaikutuksia ohran viljelyssä. Lohkon kaikki koejäsenet saivat karjan lietettä syksyllä 2016 noin 20 t/ha.  Havaintolohko jaettiin neljään eri havaintolohkoon, jotka saivat seuraavanlaiset lannoitukset (kuva 1): 1)  Lannoitteena kylvön yhteydessä […]

Kuopion Maaningan Valkeisenjärven kunnostus 2017

RE-maatila |

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Valkeisenjärvellä, Kuopiossa pidettiin Ruovikot Ruotuun tapahtuma 18.7.2017.  Tapahtuman aikana käytiin läpi Kuopion Maaningan Kinnulanlahden ja Käärmelahden Valkeisenjärven kunnostushankkeen kulkua sekä pohdittiin vesiensuojeluun liittyviä asioita. Valkeisjärven kunnostushanke on saanut rahoitusta vuosille 2016 – 2017 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (POSELY-keskus) ja talkootyörahaa vuodelle 2016 -2017 Kuopion kaupungilta. Tapahtuma järjestettiin Savonia ammattikorkeakoulun RavinneRenki-hankkeen ja Tavinsalmen kalastusalueen […]

Peltosalmen koulutilan ravinnetaseet 2016 ja TehoPlus Raportti

RE-maatila |

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulun yhteistyömaatila on YSAO:n koulutila, jonka päätuotantosuunta on maidontuotanto. Tilalla on peltoalaa noin 68 hehtaaria. Maidontuotannon vuoksi nurmentuotannolla on suuri merkitys tilan kasvintuotannossa ja samalla oman karjanlannan käytöllä on suuri merkitys tilan ravinnetaseisiin. Vuosi 2016 oli Pohjois-Savossa erittäin sateinen ja varsinkin viljasato jäi alhaiseksi. Osa koulutilan pelloista jouduttiin jättämään korjaamatta kadon […]

Valkeisenjärven kunnostus

RE-maatila |

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Maaningan Kinnulanlahden ja Käärmelahden Valkeisenjärven kunnostushanke on saanut rahoitusta vuosille 2016–2018 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja talkootyörahaa vuodelle 2016 Kuopion kaupungilta. Valkeinen kuuluu Natura 2000 -verkostoon monipuolisen vesikasvillisuuden perusteella ja Valkeinen on pohjavesivaikutteinen ja monimuotoinen lintuvesi. Kimmokkeena järven kunnostamiseksi olivat havaittavat muutokset järven kunnossa. Vuonna 2014 särkikalojen määrä kasvoi voimakkaasti ja […]

Maatilan logistiikka

RE-maatila |

 Maatilan logistiikan suunnittelu Miten voimme ehkäistä vaaratilanteita maatilan logistiikassa? Teksti perustuu Ville Kemppaisen, Mikko Kuoppasen ja Pirjo Suhosen kirjoittamaan Maatilan Logistiikkaoppaaseen. Siirtoajot työllistävät maatiloja ja suurimmat siirrot tehdään karjanlannalle ja säilörehulle. Hyvät tiet, liittymät ja pihat tuovat säästöä tilalle sekä tapahtumariski vähenee ja työnteko nopeutuu. Esimerkiksi raskaalla liikenteellä ajaessa peltoa ei kannattaisi käyttää kääntöpaikkana, sillä […]

Maatalouden vaikutukset vesistöön ja ehkäisevät toimenpiteet

RE-maatila |

Piia Kekkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu Suuri osa maamme pintavesistä – 65 prosenttia joista, 85 prosenttia järvistä ja 25 prosenttia rannikkovesistä – on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Hyvää heikommassa tilassa on 35 prosenttia jokipituudesta, 15 prosenttia järvipinta-alasta ja 75 prosenttia rannikkovesien kokonaispinta-alasta. Vesistöjen ekologista tilaa heikentäviä haitallisia vaikutuksia ovat mm. rehevöityminen, orgaanisen aineksen aiheuttama hapen kuluminen, haitallisten […]

 
 
DMS