Biokaasun liikennekäyttö

RE-maatila |

Biometaanin käyttö liikennepolttoaineena Biokaasusta voidaan puhdistaa ja jalostaa biometaania, joka soveltuu ajoneuvon polttoaineeksi, samalla tavalla kuin maakaasukin. Biometaania käyttävä ajoneuvo on joko alun perin rakennettu paineistetulla kaasulla toimivaksi tai konvertoitu käyttämään paineistettua kaasua nestemäisen polttoaineen lisäksi. Konvertointi voidaan tehdä joko alunperin bensiiniä tai dieseliä käyttävään ajoneuvoon. Tavallisesti paineistettua kaasua käyttävät autot ovat Bi-Fuel -autoja, eli […]

Biokaasun syötteet ja lain säädäntö

RE-maatila |

Mikko Posio, Oulun ammattikorkeakoulu Biokaasun syötteet ja lainsäädäntö Biokaasulaitoksen suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa miettiä laitokseen tulevia syötteitä ja biokaasulaitoksen rejektin käyttövaihtoehtoja. Erilaiset syötteet voivat vaikuttaa rakennettavan laitoksen prosesseihin ja laitoksen teknisiin ominaisuuksiin. Jos laitoksen syötteet ja rejektin loppukäyttö tulevat ovat oman tilan piirissä, laitoksen rakentaminen vaatii vähemmän byrokratiaa, laitos on teknisiltä ominaisuuksiltaan yksinkertaisempi sekä hygieniavaatimuksiltaan helpompi […]

Sivutuoteluokat

RE-maatila |

Mikko Posio, Oulun ammattikorkeakoulu Eläimistä saatavat sivutuotteet, joita ei ole tarkoitettu syötäväksi aiheuttavat mahdollisia riskejä ihmisten ja eläinten terveydelle. Sivutuotteiden vääränlaisella käytöllä voidaan aiheuttaa uhkaa ihmisten terveydelle sekä horjuttaa kuluttajien luottamus elintarvike- ja rehuketjuun. Näitä riskejä pienentääkseen Euroopan Parlamentti ja Neuvosta on antanut asetuksen (EY) N:o 1069/2009. Asetus määrää miten eläimistä syntyviä sivutuotteita tulee käsitellä niiden […]

Biomateriaalien metaanituottopotentiaalin määrittäminen

RE-maatila |

Biomateriaalien metaanituotto voidaan määrittää ns. metaanituottopotentiaalitestillä. Tätä varten on markkinoilla ainakin yksi kaupallinen testisysteemi, joita Suomessa on käytössä muutamia eri koulutus- ja tutkimusyksiköissä (AMPTS, Automatic methane potential test system; Bioprocess Control).   Metaanituottotesti on panosluonteinen. Tutkittava näyte ja aktiivinen mikrobiymppi, joka voi olla esim. toimivan biokaasureaktorin poistetta, pidetään tietty aika (esim. 21 vrk) hallituissa olosuhteissa (hapeton, […]

 
 
DMS