Kesän vähäiset sateet ja heinäkuun hellejakso tyrehdyttivät veden laadun mittauksen Muhoksen OSAO:n opetusmaatilalla

RE-maatila |

Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu Veden laadun mittaukset aloitettiin Muhoksen OSAO:n yksikön opetusmaatilalla viikolla 21, jolloin EHP Environment Oy:n jatkuvatoimisten mittausasemien (2 kpl)  anturit asennettiin pellon valtaojan ylittäville silloille. Parametreina kesän 2018 mittauksissa ovat olleet: ammonium-/nitraattityppi, pH, johtokyky ja sameus. Lisäksi viikoittain on otettu ja analysoitu vesinäytteet samoista valtaojan kohdista, joissa anturit sijaitsevat. Veden virtaus valtaojassa väheni koko kesäkuun ajan.  Viereisen pellon säätösalaojan […]