Hevosenlannan kompostointi vähentää sen positiivisia vaikutuksia maaperän viljavuuteen

RE-maatila |

MMT Paul Riesinger, YH Novia Kompostointia käytetään sellaisen eloperäisen aineksen tiivistämiseksi, homogenoimiseksi ja hygienisoimiseksi, jota ei voi suoraan kierrättää maataloudessa. Kompostointi aiheuttaa kuitenkin huomattavia hiilen ja typen menetyksiä. Nämä menetykset voidaan mahdollisesti vähentää rajoittamalla ilmanvaihto kompostointiprosessin aikana. Hyvin olkipitoisen hevosenlannan kompostoimisessa vertailtiin käsittelyä, jossa auman pitkät sivut peitettiin pressulla, toiseen käsittelyyn jossa auma peitettiin kokonaan […]