Jatkuvatoiminen veden laadun mittaus OSAO:n opetusmaatilalla vuonna 2018

RE-maatila |

Kaija Karhunen (Oamk), Joni Kosamo (Oamk) ja Mari Tohmola (Oamkin agrologiopiskelija, harjoittelija opetusmaatilalla) Kaksi mittausasemaa antureineen sijoitettiin kokoojaojaan, johon vesi virtaa säätösalaojitetulta lohkolta säätösalaojakaivon ja virtaamaa mittaavan kaivon kautta. Toinen mittausasema sijoitettiin tämän kaivon yläpuolelle ja toinen alapuolelle (kuvat 1 ja 2). Näin pyrittiin saamaan selville mahdollinen pellolta tuleva ravinnekuormitus. Viereiselle lohkolle perustettiin monivuotinen nurmi, […]

Maan kasvukunnon mittaus ja härkäpavun viljelykokeilu OSAO:n Muhoksen yksikön opetusmaatilalla

RE-maatila |

Kaija Karhunen, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu ja Mari Tohmola, agrologiopiskelija, Oamk ja harjoittelija Muhoksen opetusmaatilalla Maan kasvukunto ja sen merkitys Peltomaan kasvukunto on kasvinviljelyn tärkeimpiä resursseja. Se vaikuttaa ratkaisevasti satotasoon, muiden tuotantopanosten hyödyntämiseen, viljelyn kannattavuuteen ja viljelyn ympäristövaikutuksiin. Maan kasvukunnolla tarkoitetaan maan toimintaa kokonaisuutena. Kasvukunto liittyy maan viljavuuteen, laatuun ja tuottokykyyn. Maan kasvukuntoa voidaan tarkastella myös […]

Peltotaseet Koivikon opetusmaatilalla 2018

RE-maatila |

Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu ja Kimmo Savela, OSAO, Muhos Vuonna 2018 peltoa oli viljelyksessä 118,58 ha (taulukko 1). Viljelyn tavoitteena on omavarainen rehuntuotanto tilan lypsylehmille ja nuorkarjalle. Rehuviljojen (ohra ja kaura) keskisato oli 2968 kg/ha (taulukko 2) ja keskimääräinen säilörehusato oli 4285 kg ka/ha (taulukko 3). Viljojen keskisato oli vähän korkeampi kuin vuosina 2016-2017, mutta säilörehusato […]

Käytännöllinen GrainSense-vilja-analysaattori

RE-maatila |

Oulun ammattikorkeakoulussa on valmistunut mielenkiintoinen opinnäytetyö uuden GrainSense-laitteen hyödyistä ja käyttömahdollisuuksista. Opinnäytetyön tilaaja ja laitteen kehittäjä on oululainen GrainSense Oy. GrainSense on ensimmäinen kädessä pidettävä laite, jolla voi mitata viljojen ja muiden viljelykasvien valkuaispitoisuutta, kosteutta sekä öljy- ja tärkkelyspitoisuutta, vaikka suoraan pellon laidalla. Lue aiheeseen liittyvä blogi Koko opinnäytetyö löytyy Theseuksesta

Maan kasvukunnon mittaukset aloitettu OSAO:n opetusmaatilalla Muhoksella

RE-maatila |

Kuoppahavainnoissa tarkastellaan seuraavia maaperän ominaisuuksia: juuriston tuuheus, maan kosteus, maaperän rakenne, multavuus ja lierokäytävät. Tutkitulla nurmilohkolla, josta oli juuri korjattu ensimmäinen säilörehusato, ruokamultakerroksen syvyys oli 38 cm, rakenne hyvä eikä tiivistymiä esiintynyt. Tosin lierojakaan ei löytynyt ja alkukesän kuivuus näkyi selvästi. Sadetta toivotaan mahdollisimman pian!

Peltotase maatilan ravinnevirtojen seurantakeinona

RE-maatila |

Kaija Karhunen ja Elsi Pellikainen, Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisusarjassa, ePooki, on julkaistu Kaija Karhusen ja Elsi Pellikaisen artikkeli Peltotase maatilan ravinnevirtojen seurantakeinona. Tiedonkeruu on tapahtunut Ravinne- ja energiatehokas maatila -hankkeessa. Artikkeli löytyy Oamkin sivuilta: http://www.oamk.fi/epooki/2018/peltotase-maatilan-ravinnevirtojen-seurantakeinona/  

Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä

RE-maatila |

Oulun ammattikorkeakoulun Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa on valmistunut Elsi Pellikaisen opinnäytetyö aiheesta ”Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä”. Opinnäytetyö on tehty RE-hankkeelle ja aineistona on käytetty OSAO:n Muhoksen yksikön opetusmaatilan peltotaseita vuosilta 2013-2014 ja 2016-2017. Julkaisun pysyvä osoite on  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802082162

Naudan lietelannan ravinnepitoisuus ja sen merkitys lannoituksen suunnittelussa

RE-maatila |

Kaija Karhunen (lehtori) ja Heikki Leppävuori (agrologiopiskelija),  Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulun LAURA -hankkeessa (Lantaurakoitsijat ravinteiden kierrättäjiksi) tutkittiin naudan lietelannan ravinnepitoisuutta lypsykarjatiloilla Reisjärvellä, hankkeen pilottialueella. Lantanäytteet otettiin 13 lietesäiliöstä sekoituksen jälkeen lannan levitysvaiheessa touko-kesäkuussa 2017. Lanta-analyysit (Lanta2-analyysit) tehtiin Suomen Ympäristöpalvelun laboratoriossa Oulussa. Lantanäytteistä analysoitiin pääravinteet, kuiva-ainepitoisuus sekä useita hivenravinteita (Taulukko 1). Lisäksi taulukossa ovat naudan lietelannan […]

Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan

RE-maatila |

Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu. Kuvat: Heikki Leppävuori, kartta: Toni Sankari LAURA –hankkeen  (Lantaurakoitsijat ravinteiden kierrättäjiksi) keskeisenä tavoitteena on lannan ravinteiden kierrätyksen tehostaminen lantalogistiikkaa kehittämällä, yrittäjyyttä ja toimivia yhteistyöverkostoja edistämällä sekä paikallista osaamista lisäämällä ja hyviä käytäntöjä levittämällä. Hankkeessa selvitetään urakoitsijavetoisten yhteistyöverkostojen perustamismahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä lannan ravinteiden käytön suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa Pohjois-Pohjanmaan kotieläinvaltaisilla alueilla. Hankkeen […]

 
 
DMS