Vesitalouden ja maaperäasioiden integrointi YTO-aineisiin

RE-maatila |

Kirsi Lähde, Hämeen ammatti-instituutti Vuonna 2017 integroitiin Hämeen-ammattiinstituutissa vesitalous ja maaperä aiheet YTO-aineiden (kemian) Työskentely maatalousalalla tutkinnon osaana. Tämän opintojakson osaamistavoitteet ovat (OPS 2014): Opiskelija osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla […]

Tulevaisuuden valkuaisinnovaatiot – Hyönteiset ja Mikrolevät.

RE-maatila |

Satu Nokkonen, Hämeen ammattikorkeakoulu Tämä esiselvitystyö toteutettiin liittyen kahteen HAMKissa käynnissä olevaan hankkeeseen: Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen eli Valkuaisfoorumi -hanke ja ArvoBio -hanke. Valkuaisfoorumi –hanketta toteuttavat HAMK ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hämeen liitto osarahoittaa hanketta EAKR-rahoituksella vuoden 2017 loppuun saakka. Yhtenä Valkuaisfoorumin teemana on tulevaisuuden valkuaisinnovaatiot, johon kuuluvat tässä esiselvitystyössä tarkastelun kohteena olevat hyönteiset ja mikrolevät. ArvoBio –hanketta toteuttaa HAMKin lisäksi Luke ja […]

Kipsihankkeeseen positiivisin odotuksin

RE-maatila |

Vilkku -hanke Vihannesviljelijä Hannu Rinnekaria ei tarvinnut liiemmin houkutella hankkeeseen, jossa käsitellään kipsillä Vantaanjoen valuma-alueen peltoja. Aiempien kokeilujen perusteella on lupa odottaa, että kipsi pitää ravinteet pellossa ja hillitsee niiden huuhtoumista vesistöihin. Keväällä 2018 Rinnekari osallistui tilaisuuteen, johon oli kutsuttu nurmijärveläisiä maanviljelijöitä kuulemaan tutkittua tietoa peltojen kipsikäsittelyn hyödyistä. Samalla tarjottiin mahdollisuutta osallistua Vantaanjoen kipsihankkeeseen, jonka […]

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutumisen toimenpiteet Mustialassa

RE-maatila |

Jukka Korhonen, Hämeen ammattikorkeakoulu Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla on 185 ha pelto ja noin 75 lehmää ja nuorkarjaa 65 eläintä. Pääosa pelloista on kivennäismaita, mutta on myös vajaa 30 multa- ja turvemaita. Meillä on vajaa 20 ha pohjavedenottamon suoja-aluetta, jossa karjalantaan ei saa levittää.  Peltoviljelyssä tuotetaan karjanrehuja nurmi, rehuviljaa sekä hernettä ja härkäpapua. Nyt on […]

Ruo’on käyttö maanparannusaineena Härkmerissä

RE-maatila |

Suvi Jaakkola, Hämeen ammattikorkeakoulu Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, mitä hyötyjä ruo᾽osta on maanparannusaineena Kristiinankaupungin Härkmerissä sijaitsevilla perunapelloilla. Aikaa työlle on annettu noin vuosi, jonka alussa ruokoa on niitetty, levitetty ja muokattu kahdelle koepeltolohkolle. Maanäytteet on otettu kahteen otteeseen noin vuoden aikavälillä. Opinnäytetyön toimeksiantaja toimii Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy:n Peruna-alan osaamiskeskus -hanke (2017-2019), jonka tarkoituksena on tukea, […]

Terveisiä KoneAgriasta 2018

RE-maatila |

Vähähiilnen, ravinne- ja energiatehokas maatila osallistui KoneAgria messuilla 11-13.10.2018. Ständiä vierailivat paljon opiskeljoilta ja maanviljelijöitä. Heitä kiinnosti mm. pienoishelikopterin mahdollisuudet maa- ja metsätaloudessa sekä uusi GrainSense mittarin käyttöä. Juteltiin myös ravinnetaseista ja energiatehokkuudesta. Esiteltiin kotisivua ja kerrottiin kokemuksista ja kokeiluista opetusmaatiloilla. Valokuvia (linkki) Lehtori Juha Tiainen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta esittelee droonin ja kertoo sen käyttökokemuksista.

Veden laadun mittauslaitteisto

RE-maatila |

Joni Kosamo ja Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu Mittausanturit asennetaan vesistöön ja siten saadaan tietoa mitattavan kohteen veden laadusta ja määrästä. Kerätty data saadaan tiedonsiirtolaitteiston avulla tiedonkäsittelypalveluun. Virtalähteenä toimii kaksi akkua ja akkujen lataamiseen käytetään aurinkopaneelia. Mittaustuloksia ja laitteiston tilaa voidaan seurata käyttäjätunnusten avulla tietokoneen tai muun mobiililaitteen kautta. Vedenlaatumittauksia on tehty salaojakaivoissa ja avo-ojissa OSAO:n […]

ResurssiVisa 26.9.2018

RE-maatila |

Keskiviikkona 26.9.2018 järjestettiin maatalousalan opiskelijoille valtakunnallinen ResurssiVisa. Maa- ja metstätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio piti puoheenvuoron resurssitehokkuudesta opiskelijoille. Tapahtumaa järjestettiin Hämeen ammattikorkeakoulu Mustialan toimipisteessä. Päivän aikana esiteltiin kuusi hanketta opiskelijoilla: Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle VILMA-hanke, CarbonAction Hiilipilotti-hanke, Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnan hoitoon OSMO -hanke,  Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hanke, Vähähiilinen maatila -hanke sekä Kasvua Hämeessä InnoRuoka- hanke. Iltapäivällä […]

Valkuaiskasveja

RE-maatila |

Annika Michleson, Hämeen ammattikorkeakoulu Valkuaiskasveja ovat yksivuotisia palkoviljoja ja monivuotisia palkonurmeja. Joitakin poikkeuksia on, esim. persian- ja veriapila, joita käytetään viherlannoituksessa, eivät ole monivuotisia. Palkoviljoja ovat herneet, härkäpavut, lupiinit, virnat, rypsi ja rapsi. Nurmipalkokasveja ovat apilat, keltamaite, vuohenherne, valkomesikkä ja sinimailainen. Härkäpapu. Härkäpapu on valkuaispitoinen viljakasvi, jonka siementen valuaispitoisuus no noin 30%. Härkäpapua voidaan viljellä puhdas- […]

WordPress

RE-maatila |

Ravinne- ja energiatehokas maatila (2016-2017) sekä Vähähiilinen maatila (2018) hankkeiden kotisivu on rakennettu WordPress blogi-työkalulla. Kotisivuun on myös tallennettu muiden hankkeiden materiaaleja, esim Baltic Sea Action Group’in Ravinnekierrätys-materiaali löytyy sivulta. Kotisivu koostuu 11 blogista ja ne ovat jäsennetty kolmeen hallinnointikokonaisuuteeen: Pääsivusto (oma hallinnointiosoite) Mustialan peltolohkot (oma hallinnointiosoite) Kaikki muut opetusmaatilojen sivustoja ovat rakennettu omina blogeina […]

 
 
DMS