Separoinnin käytäntötekijät

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Separointi tehostaa lannan käsittelyä monella tasolla. Ravinteiden erottelun lisäksi lannan ominaisuuksien muuttaminen tehostaa lannan käsittelyä varastossa ja kasvinviljelyssä. Ainoastaan kuivajae voi olla monelle tilalle uusi lannan muoto, jonka käsittelyyn ei olla totuttu. Separoinnin hyödyt (linkki avaa esityksen selaimellesi)

Kuivajakeen kompostoituminen parantaa sen ominaisuuksia

Nestejae toimii hyvin lietelantalaitteistoissa ja imeytyy nopeasti maahan.

Separoitu kuivajae on tasalaatuista ja sitä on helppo levittää.

Linkistä Separoinnin hyödyt tarkemmin mm:

  • Nestejakeessa paljon liukoista typpeä
  • Separoinnilla voidaan vähentää lannan kuljetuskustannuksia
  • Nestejakeen juoksevuudessa on useita hyötynäkökohtia
  • Separointi vähentää hajuhaittoja ja nestejakeen käyttö parantaa rehuhygieniaa
 
 
DMS