Herneen viljely osana kasvinviljelytilan viljelykiertoa

RE-maatila |

Tutkimus osoitti herneen olevan hyvä vaihtoehto osaksi viljelykiertoa. Vaikka herne on vaativa kasvi maan ja tuhohyönteisten osalta, on sen esikasviarvo, typpiomavaraisuus ja maata parantava vaikutus huippuluokkaa. Herne ei myöskään ole vaativin viljeltävä kasvi, vaan sopii esimerkiksi osa-aikaiselle viljelytilalle, kunhan viljelijä asuu tilalla.

Kankare, Aleksi: Herneen viljely osana kasvinviljelytilan viljelykiertoa. Opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015.

Tiivistelmä
Opinnäytetyö suoritettiin omalla tilalla Kuusjoen kylässä, Salossa. Työssä perehdytään herneen viljelyyn ja viljelyn vaikutuksiin kasvinviljelytilalla sekä käsitellään viljelyn tuomia haasteita ja etuja.

Opinnäytetyön päätarkoituksena on kertoa herneen viljelystä kasvinviljelytilalla sekä tuoda lukijan tietoon vaihtoehtoinen kasvi osaksi viljelykiertoa. Lisäksi tarkoituksena on kertoa herneen viljelyn eduista ja haasteista. Opinnäytetyön tavoitteena on herättää kiinnostusta herneen viljelyä kohtaan ja suorittaa omakohtaisia tutkimuksia tilalla. Tavoitteena oli myös, että työ toimisi kiinnostuksen herättäjänä ja oppaana tai käsikirjana, kun viljelijä aloittaa herneen viljelyn osana viljelykiertoa.

 
 
DMS